Archive for јули 14th, 2021

ИНФО активности на ДСЗИ

ИНФО активности на ДСЗИ

Државниот санитарен и здрватсвен инспекторат започна акција со вонредни инспекциски надзори во оперативните блокови при универзитетеките клиники во кампусот Мајка Тереза, со цел да се изврши увид во состојбата  од аспект на асептични улови и постапки при вршењето на хирушките интервенции. Надзорите се вршат во соработка со ЈЗУ Институт за јавно здравје при што од […]

Објавено на јули 14, 2021 Повеќе →