Објавено на август 18, 2021

Небезбеден козметички производ од увоз

  1. Хипоалергено млеко за заштита од сонце – ,,DOCTOR’S SPF 50”    од  Р.Србија

  • Не одговара на Правилникот за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методите за проверка на тие критериуми.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет.