Извештаи

Неисправни играчки – 2021 година

ИЗВЕШТАИ – 2020 година

ИЗВЕШТАИ – 2019 година

Годишен извештај за работата на ДСЗИ – 2019 година

Извештај по Закон за права на пациенти

Неисправни играчки

Неисправни играчки – Поединечно

ИЗВЕШТАИ – 2018 година

Неисправни играчки

Збирни месечни извештаи

Збирни квартални извештаи

Збирни полугодишни извештаи

Годишен извештај – 2018

Архивa

Извештаи 2017 година

Извештаи 2014 година

Извештаи 2013 година