Објавено на февруари 9, 2018

Извештај за неисправни играчки 2017г.

 1. Детска играчка – кукла “Lovely – Small” No.K010 од Кина

 

 • Не одговара поради лесно отпаѓање на косата на куклата при затресување,чешлање и извлекување и може да предизвика загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

2. Детска играчка – кукла “ Modern Charm ” item:CP36508/988C од Кина

 • Не одговара поради лесно отпаѓање на косата на куклата при затресување,чешлање и извлекување и може да предизвика загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

3. Детска играчка – кукла “Bimina” No.1902  од  Кина

 • Не одговара поради лесно отпаѓање на косата на куклата при затресување,чешлање и извлекување и може да предизвика загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

4. Детска играчка – Пластично Слонче со клуче за навивање К13 “ANIMAL PUZZLE TOYS DIY” од  Кина

 • Не одговара поради ситните делови кои ги содржи и истите можат да предизвикаат загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

5. Детска играчка – Украсно пенкало со печат и играчка за дување балони од сапуница од  Кина

 • Не одговара заради присуство на патогени бактерии и претставува ризик по здравјето на децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

6. Пресликувачи – ТЕТОВАЖИ од  Кина

 • Не одговара поради зголемена специфична миграција на тешки метали – ОЛОВО и може да преставува ризик по здравјето на децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

7. Детска играчка – Пластична кукла No.161 итем: MFB 00027/161  од  Кина

 •   Не одговара поради лесно отпаѓање на косата на куклата при затресување,чешлање и извлекување и може да предизвика загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

8. Детска играчка – Гумена жолта шатка со мали шатчиња (пискавец)”Shrilling Chicken”  C20-1  од  Кина

 • Не одговара поради ситните делови кои ги содржи и истите можат да предизвикаат загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

9. Детска играчка – Пластична кукла “Guangda  Mermaid”  од  Кина

 • Не одговара поради лесна кршливост на играчката и присуство на ситни делови    кои можат да предизвикаат загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

10. Детска играчка – Пластична тропка (ПВЦ) “Bao – Bei”(No.015017)  од  Кина

 • Не одговара поради лесна кршливост на играчката и присуство на ситни   делови кои можат да предизвикаат загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ :повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

11. Детска играчка – Кукла “Dongs Princess” (No.8655R – 1) од Кина

 • Не одговара поради лесно отпаѓање на косата на куклата при затресување,чешлање и извлекување и може да предизвика загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

12. Детска играчка – Кукла “Love Enjoy Happy Shopping Girl” No.928  од  Кина

 • Не одговара поради лесно отпаѓање на косата на куклата при затресување, чешлање и извлекување и може да предизвика загушување кај децата.

Превземени мерки од страна на ДСЗИ : повлекување и забрана за промет и нивно уништување.

 

Објавено во: Новости