Објавено на март 20, 2020

Дсзи работи 24 часа на издавање дозволи на професионални возачи на товарни возила.