Објавено на февруари 7, 2022

Месечен извештај за работа на Државните санитарни и здравствени инспектори во сегментот надзор над увоз. 

ДСЗИ врши континуиран надзор над здравствена безбедност на козметички производи детски играчки и предмети за општа употреба и зема мостри за лабораториско испитување, бидејки само безбедни производи не предизвикуваат штета по здравјето на луѓето .

Детските играчки  не смеат да  ја загрозуваат безбедноста и здравјето на децата .

Месечен-извештај-за-здравствен-преглед-на-предмети-за-општа-употреба-козметички-производи-и-детски-играчки-од-увоз-1