Објавено на март 10, 2022

Известување

Согласно одредбите од Законот за употреба на јазиците (Сл. весник на РСМ бр07.2019) Државниот санитарен и здравствeн инспекторат ги информира граѓаните кои зборуваат на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните во РепубликаСеверна Македонија дека решенијата за изолација по основ на позитивен на Covid-19   или контакт со позитивен Covid-19  односно решенија за изолација (карантин) поради влез во РСМ без неопходните сертификати, можат да ги добијат на двојазичен образец, доколку се обратат на следните телефонските бориеви или email адреси на инспекторите во ДСЗИ во зависност од  местото и адресата на изолација:

Ред. Бр.Име и презимеРаботно местоПозиција-звањеБрој на мобилене-маил адреси
1Лилјана РистовскаДирекцијаГенерален инспектор075 268 834liljana.despotovska@zdravstvo.gov.mk
2Весна Д. НиколовскаДирекцијаГлавен инспектор075 268 828vesna.dimitrovska@zdravstvo.gov.mk
3Лилјана КоцеваДирекцијаГлавен инспектор075 268 832liljana.koceva@zdravstvo.gov.mk
4Марија ТаневскаЦентарВиш инспектор075 341 137marija.tanevska@zdravstvo.gov.mk
5Љуљзим ИдризиЦентарСоветник-инспектор076 484 076lulzim.idrizi@zdravstvo.gov.mk
6Ѓулферије РеџепиЧаирВиш инспектор075 341 136gjylferije.rexhepi@zdravstvo.gov.mk
7Макфирет ИбраимиГази БабаВиш инспектор072 276 458makfirete.ibraimi@zdravstvo.gov.mk
8Љубица ГиачоКисела ВодаВиш инспектор075 402 263ljubica.giaco@zdravstvo.gov.mk
9Душанка БосилковскаБитолаВиш инспектор075 268 817dusanka.bosilkova@zdravstvo.gov.mk
10Ленче МаксимовскаКрива ПаланкаВиш инспектор075 268 836lence.maksimovska@zdravstvo.gov.mk
11Агрон ШабаниКумановоСоветник-инспектор075 240 719agron.shabani@zdravstvo.gov.mk
12Бранко МанчевскиШтипВиш инспектор075 268 819branko.mancevski@zdravstvo.gov.mk
13Ибраим Хазари  ТетовоСоветник-инспектор076 446 451ibraim.hazari@zdravstvo.gov.mk
14Нешфет НурединиГостиварСоветник-инспектор075 442 437nesvet.nuredini@zdravstvo.gov.mk
15Августина МијалковаОхридВиш инспектор076 445 289avgustina.mijalkova@zdravstvo.gov.mk
16Весна ВишиноваВелесВиш инспектор075 268 835vesna.visinova@zdravstvo.gov.mk
17Верица МладеноваСтрумицаСоветник-инспектор072 912 342verica.mladenova@zdravstvo.gov.mk
18Миле ТошевНеготино-ГевгелијаВиш инспектор075 268 837mile.tosev@zdravstvo.gov.mk
19Кети АнгелкоскаПрилепСоветник-инспектор072 912 347keti.angelkoska@zdravstvo.gov.mk