Објавено на март 24, 2022

Небезбеден козметички производ од увоз

  1. Шампон за коса – ,,HORSETAIL shampoo od 250ml”    од  Р.Србија
  • Не одговара на Правилникот за критериумите за микробиолошка и хемиска чистота на козметичките производи и методите за проверка на тие критериуми (Сл. весник на РМ бр.94/10)-зголемен број на живи аеробни микроорганизми
  • Рок на употреба: 07.2024год.
  • Превземени мерки од страна на ДСЗИ : поништени 86кг.
Објавено во: Новости