Објавено на јули 15, 2022

Извештај на ДСЗИ за небезбедни играчки

На ден 13.07.2022 година ДСЗИ поништи небезбедни детски играчки  СКВИШИ ЈАГОТКА- Tusisquisi .

Вид на небезбедност:  наод на зголемена специфична миграција на сума на примарни ароматични  амини

Земја на потекло: Н Р Кина