Archive for јули, 2023

Информација од спроведен вонреден инспекциски надзор во ЈЗУ Клиничка болница- “Д-р Трифун Пановски“-Битола -починато новороденче

Информација од спроведен вонреден инспекциски надзор во ЈЗУ Клиничка болница- “Д-р Трифун Пановски“-Битола -починато новороденче

На ден 18.07. 2023 година. од страна на ДСЗИ ПО Битола, извршен е вонреден инспекциски надзор на одделението за гинекологија и акушерство при ЈЗУ Клиничка болница- “ д-р Трифун Пановски“- Битола а во врска со лекувањето и третманот на родилката С.К и нејзиното починато новороденче.. Согласно надлежностите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат по извршениот […]

Објавено на јули 19, 2023 Повеќе →
Информација за извртшени вонредни инспекциски надзори во ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство и ЈЗУ УКМ за психијатрија, а во врска со родилка породена во ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство

Информација за извртшени вонредни инспекциски надзори во ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство и ЈЗУ УКМ за психијатрија, а во врска со родилка породена во ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство

                На ден  04.07.2023г до Државниот санитарен и здравствен инспекторат доставена е  писмена наредба од Министерот за здравство д-р Фатмир Меџити бр.17-6025/1 за вонреден инспекциски надзор во  ЈЗУ УК за гинекологија и акушерство Скопје, а во врска со лекувањето и третманот на родилката Б.М. од Скопје. Истиот ден од страна на ДСЗИ извршен е вонреден […]

Објавено на јули 6, 2023 Повеќе →