Archive for октомври 27th, 2023

Известување за дозволи за увоз на хемикалии

Државниот санитарен и здравствен инспекторат во изминатиот период, во  секојдневното работење се почесто се соочува со проблеми кои се однесуваат на  Барања  од странки/увозници за издавање на дозвола за увоз на проиводи  кои не се во надлежност на ДСЗИ.  Станува збор за увоз на хемикалии кои се тарифирани со следниве тарифни ознаки: –3402-Органски површински активни средства (освен […]

Објавено на октомври 27, 2023 Повеќе →