Archive for ноември, 2023

Известување

Државниот санитарен и здравствен инспекторат ги известрува сите правни и физички лица дека на 14.11.2023год. во Службен весник на Република Северна Македонија бр.240/2023год. излезен е новиот Правилник за начинот на пресметување и висината на трошоците на инспекцискиот надзор во постапки поведени  по барање на странка кој стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето […]

Објавено на ноември 20, 2023 Повеќе →
Развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите

Развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите

Во рамките на Експертската поддршка за развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите, поддржана од канцеларијата на Светската здравствена организација, Скопје во периодот од 14-17.11.2023 година, во Хотел Александар Палас, се одржа работилница за намалување на ризиците од несакани случувања  во здравствените установи од аспект на интрахоспитални инфекции, давање на лекови, трансфузија […]

Објавено на ноември 20, 2023 Повеќе →

Информација од спроведени вонредни инспекциски надзори во JЗУ Oпшта болница со проширена дејност Прилеп (одделение за гинекологија и акушерство и одделение за неонатологија), ПЗУ Д-р Моника –ординација по гинекологија и акушерство Прилеп и ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болети Скопје, за починато новороденче од Прилеп

По објавена информација во електронските медиуми за починато новороденче од Прилеп кое било породено во ЈЗУ Oпшта болница со проширена дејност Прилеп, Државниот санитарен и здравствен инспекторат преку ДСЗИ инспектори од ПО Прилеп и ПО Центар, постапувајки во рамките на своите надлежности, на ден 13, 14 и 15.11.2023год. изврши вонредни инспекциски надзори во JЗУ Oпшта […]

Објавено на ноември 16, 2023 Повеќе →
На ден 14.11.2023 година Државниот санитарен и здравствен инспекторат организираше работна средба на тема: Улогата и надлежностите на ДСЗИ во интерес на зголемување на транспарентноста на информациите за заштита на потрошувачите

На ден 14.11.2023 година Државниот санитарен и здравствен инспекторат организираше работна средба на тема: Улогата и надлежностите на ДСЗИ во интерес на зголемување на транспарентноста на информациите за заштита на потрошувачите

На предлог на Министерството за економија, Владата на Република Северна Македонија донесува Годишна програма за заштита на потрошувачите, согласно  членот 170 од Законот за заштита на потрошувачите. Со програмата се утврдуваат основните цели на политиката за заштита на потрошувачите, мерките и активностите за промоција и информирање на потрошувачите, советување и  едукација.  Имајки во предвид дека Државниот санитарен и здравствен […]

Објавено на ноември 15, 2023 Повеќе →
Државниот санитарен и здравствен инспекторат доби Плакета 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат доби Плакета 

На ден 13.11.2023 година, ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина ,,13 Ноември “- Скопје, прослави 65 години грижа и унапредување на здравствената и социјалната заштита на старите лица. Државниот санитарен и здравствен инспекторат изразува Благодарност на Директорката Д-р.Салија Љатиф Петрушовска  и тимот на здравствени работници и соработници за честа  и вниманието, за доделување […]

Објавено на ноември 14, 2023 Повеќе →
Вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

Вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

На ден 08.11.2023 год. од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведен е вонреден инспекциски надзор во објект – централен магацин со кој стопанисува ДПТУ „Ванила фуд„ – ДООЕЛ Скопје  од каде се снабдуваат  со прехранбени продукти кујните во училиштата на територија на Општина Карпош како и во кујните на  училиштата : ООУ „Димо […]

Објавено на ноември 10, 2023 Повеќе →
Информација за спроведен вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

Информација за спроведен вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

На ден 08.11.2023 год. од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведен е вонреден инспекциски надзор во објект – централен магацин со кој стопанисува ДПТУ Ванила фоод„ –ДООЕЛ Скопје  од каде се снабдуваат  со прехранбени продукти кујните во училиштата на територија на Општина Карпош како и во кујните на  училишттата на ООУ „Димо Хаџи […]

Објавено на ноември 9, 2023 Повеќе →
Годишен работен состанок на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Презентација на теми – постапување по претставки и предлози во надлежност на ДСЗИ

Годишен работен состанок на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Презентација на теми – постапување по претставки и предлози во надлежност на ДСЗИ

Преку презентација на специфични предмети со кои Државниот санитарен и здравствен инспекторат се соочува секојдневно, инспекторите ги споделија своите искуства и уште еднаш ја докажаа нивната стручност, исполнителност, посветеност и одговорност. Имено, на работниот состанок се разговараше за новиот начин на работа е-инспектор, преку целосна дигитализација и автоматизација на инспекциската постапка која ќе помогне во […]

Објавено на ноември 2, 2023 Повеќе →