Archive for декември 15th, 2023

ПРОЦЕНА НА ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ИНДЕКСОТ НА ОТВОРЕНОСТ

ПРОЦЕНА НА ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ИНДЕКСОТ НА ОТВОРЕНОСТ

Публикацијата е подготвена од Фондацијата Метаморфозис во рамките на проект финансиран од Национална Фондација за демократија  (NED) и Фондација Отворено општество Македонија. Истражувањето е спроведено во периодот од март до јуни 2023 година. Примерокот на аргетирани институции се состои од вкупно 36 институции, вклучувајќи ги Владата/Генералниот секретаријат, 16 министерства и 19 случајно избрани извршни органи во состав […]

Објавено на декември 15, 2023 Повеќе →