Објавено на декември 29, 2023

Информација  за спроведени вонредни инспекциски надзори во  врска со лекување и третман на почината родилка од Делчево

На ден 28.12.2023 и 29.12.2023 година извршен е вонреден инспескциски надзор во ЈЗУ Клиничка болница Штип  и ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ – ОЕ КАРИЛ  Скопје во врска со лекувањето и третманот на родилката С.С од Делчево при што  согласно надлежностите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат од увидот во медицинската еиденција и документација е констатирано дека пациентката С.С од Делчево во 39 недела од бременост со упат од својот матичен гинеколог креиран на 22.12.2023г со приоритет за следење на нормална бременост до породување, во добра општа состојба се јавила на преглед во приемната акушерска амбуланта на одделот за гинекологија и акушерство при ЈЗУ Клиничка болница Штип на ден 26.12.2023год. во 10:21 часот.

Од страна на докторот во приемната акушерска амбуланта – раководител на гинеколошко – акушерскиот оддел, извршен е гинеколошки преглед, ЦТГ запис , преглед со ултразвук при што е утврдено намалување на плодовата течност поради што родилката веднаш, во 10:22 часот,  е примена на акушерското одделение за следење се до породување .

Постапувајќи по воспоставен протокол за прием, родилката С.С од приемната амбуланта во придружба на болничар при сместување во болничката соба   колабирала при што поради  низок притисок  и непалпабилен пулс веднаш бил повикан анестезиолог, започнато со инфузиона терапија, земена крв за биохемиски анализи, за определување на крвна група и РХ-фактор, интерреакција, хемостаза и д-димери.

 Од направениот ЦТГ-запис бил констатиран fetal distress поради што итно е одлучено дека е потребно да се изврши породување со царски рез поради што родилката  во 10:30 часот е внесена во акушерката операциона сала, интубирана со спроведување на  нејзина реанимација и започната секција на абдоменот по слоеви.

По извршената секција на абдоменот за породување со царски рез било утврдено присуство на голема количина на крв и коагулуми во абдоминалната празнина поради што била  повикана хирушка екипа при што е одлучено најпрвин да се изврши  итна екстракција на плодот која е спроведена во 10:45 часот при што е родено живо женско дете со низок Апгар.

Веднаш по извршеното породување на плодот од  страна на тимот составен од четворица хирурзи продолжена е хируршка интервенција во абдоминалната шуплина  при кое по евакуирање на голема количина на крв и коагулуми било утврдено дека крварењето потекнува  од крвен сад во близина на хилусот на слезената  при што е направено негово подврзување, потоа е спроведена лаважа на абдоминалната празнина и по 15 мин. откако состојбата се стабилизирала

( стабилен крвен притисок) извршено е затварање на абдоменот и  воспоставување на дренажа со  поставување на два дрена .

По краткотрајното стабилизирање на крварењето, истото продолжило од поставената дренажа поради кое пациентката запаѓа во хеморагична шокова состојба, па повторно хирушки е интервенирано со одстранување на слезената, направена е  тампонада околу црниот дроб и местото на одстранетата слезена.

Поради влошување на хеморагичната шокова состојба на  пациентката и покрај ординирање на потребната терапија и супституција во периодот од 10:35 часот до 15.08 часот на 26.12.2023г. колегиумот доктори (специјалисти по гинекологија, хирургија и анестезија) одлучуваат пациентката со болничко возило да биде пренесена на понатамошно лекување на  ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ  – ОЕ КАРИЛ -Скопје. 

За време на транспортот пациентката била приклучена на вештачка вентилација (респиратор), поврзана на монитор за следење на виталните функции, и била во придружба на доктор специјалист анестезиолог, доктор специјализант на анестезиологија  и медицински техничар. Транспортот е извршен на ден 26.12.2023 во период од  15:08 часот до приемот на ЈЗУ УК ТОАРИЛУЦ  – КАРИЛ Скопје во 16,20 часот.

Од увид во медицинската документација за новороденчето на родилката С.С

породено со царски рез во моментот на породување било без спонтано дишење и срцева акција, поради што е спроведена  реанимимација со поставување на амбу маска, краткотрајна масажа на срце и интубирано со ендотрахеален тубус и по воспоставување на спонтано дишење поставено во инкубатор на кислородна подршка под хауба.

 По стабилизирање на виталните параметри, новороденчето со екипа од одделение за  неонатологија  при ЈЗУ КБ Штип е пренесено на ЈЗУ УК за Детски болести – Скопје оддел за интензивна нега  во Скопје за понатамошен третман.

На 27.12.2023г. по наредба  на директорот на ЈЗУ КБ Штип д-р Ален Ѓорѓијев свикан е состанок на Комисијата за квалитет и етички прашања во врска со случајот по што е изготвен извештај со заклучок дека е постапено по сите протоколи согласно медицина базирана на докази.

Пациентака е донесена во ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ ОЕ КАРИЛ  Скопје на 26.12.2023год. во 16.20часот,

На прием со тензија немерлива, тахикардична.Веднаш по приемот отпочнато со интензивно лекување, поставена на механичка вентилација, продолжено со инотропна подршка со максимални дози, земени примероци за лабораториски и гасни анализи, хемостаза, крвни групи и вирусни маркери. За време на престојот биле реализирани следните иследувања: РТГ на граден кош и срце, ЕХО на абдомен, лабораториски и гасни анализи, хемостаза, давана терапија согласно протоколи. Повикани доктори специјалисти од областа на гастроентерохепатологија, абдоминална хирургија, гинекологија и акушерство за конзилијарно мислење. И покрај преземени мерки за реанимација пациентката починала на 26.12.2023год. во 23.00часот. Од страна на ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ поднесено барање до ЈЗУ Институт за патологија за обдукција на починатата пациентка.

Државниот санитарен и здравствен инспекторат предлага на Министерот за здравство  формирање на Комисија за стручен надзор со цел утврдување дали има пропусти во лекувањето и третманот  на пациентката кое завршило со смртен исход.