Директор

Директор на ДСЗИ е д-р Иринка Сотирова Бухова