Интерни огласи

Aктивни огласи

1. Интерен оглас за унапредување на административни службеници

    Датум на публикување: 13.03.2023 година.
    Краен рок за пријавување: 17.03.2023 година.

Одлуки

Одлука по интерен оглас бр. 01/2022 за унапредување на административни службеници.


Поминати огласи