Јавни набавки

 

Процедура за спроведување на јавни набавки во ДСЗИ

Јавни набавки за 2024 година:

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договори


Архива на јавни набавки