Јавни набавки

 

Процедура за спроведување на јавни набавки во ДСЗИ

 

Јавни набавки за 2022 година:

Планирани набавки

Објавени огласи

Склучени договори

Реализирани договоди