Të reja

Извештај на ДСЗИ за небезбедни играчки

Извештај на ДСЗИ за небезбедни играчки

На ден 12.07.2022 година ДСЗИ поништи небезбедни детски играчки  кукли –Fashion girl Beauty . Вид на небезбедност : во однос на механичко -физички својства согласно ЕН 71-1 , поради  отпаѓање на косата  од куклата при чешлање , затресување и истегнување.  Земја на потекло : Република Кина. 

Објавено на Korrik 15, 2022 Повеќе →
Извештај на ДСЗИ за небезбедни играчки

Извештај на ДСЗИ за небезбедни играчки

На ден 13.07.2022 година ДСЗИ поништи небезбедни детски играчки  СКВИШИ ЈАГОТКА- Tusisquisi . Вид на небезбедност:  наод на зголемена специфична миграција на сума на примарни ароматични  амини Земја на потекло: Н Р Кина

Објавено на Korrik 15, 2022 Повеќе →

Најнови

Информација

Информација

На ден  07.04.2022 год.  Државниот санитарен и здравствен инспекторат  поништи 766 кг прашок со поминат рок на употреба на депонија Дрисла Скопје. Прашок ,,Лила,,  за рачно перење во  пакувања од 200 грама.  Рок на употреба 02.2022 год. 

Објавено на Prill 11, 2022 Повеќе →
Благодарница за Државниот санитарен и здравствен инспекторат

Благодарница за Државниот санитарен и здравствен инспекторат

Денес, 30.03.2022 година, Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја прими благодарницата од Државниот завод за статистика за исклучителен придонес во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите 2021 во Република Северна Македонија.

Објавено на Mars 30, 2022 Повеќе →
Небезбеден козметички производ од увоз

Prodhim kozmetik i pasigurt nga importi

Shamponi për flokë – ,,HORSETAIL shampoo prej 250ml” nga R.e Sërbisë, nuk përputhet me rregulloren për kriteret për pastërti mikrobiologjike dhe kimikie të prodhimeve kozmetike dhe metodave për kontrollim të atyre kritereve (Gazeta zyrtare e RM nr.94/10) – zmadhim i numrit të mikroorganizmave të gjallë aerob, afati i përdorimit: 07.2024. Masat e ndërmara nga ana e ISHSSH: 86 kg. të asgjësuara.

Објавено на Mars 24, 2022 Повеќе →

Informim

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për përdorimin e gjuhëve (Gazeta zyrtare e RMV nr.07.2019), Inspektorati shtetëror sanitarë dhe shëndetësorë i informom qytetarët të cilët flasin në gjuhën që flasin sëpaku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut se aktvendimet për izolim të cilat jepen për personat pozitiv me Covid -19 ose për kontakt me person pozitiv me Covid-19 , gjegjësisht aktvendimet për izolim (karantin) [...]

Објавено на Mars 10, 2022 Повеќе →
Продолжува акцијата на ДСЗИ со вонредни инспекциски надзори во оперативните блокови

Vazhdon akcioni i ISHSSH me mbykëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese në repartet operative

Vazhdon akcioni i ISHSSH me mbykëqyrje të jashtëzakonshme inspektuese në repartet operative

Објавено на Shkurt 27, 2022 Повеќе →