Објавено на Tetor 13, 2020

Informim

Inspektoriati shtetëror sanitar dhe shëndetësorë e informon publikun se të gjithë personat që testohen për Kovid – 19, është e nevojshme që në labaratoritë të japain të dhëna të sakata për adresën se ku do ta mbajnë izolimin (nëse dalin pozitiv), nëse e njëjta adresë është e ndryshme nga adresa sipas letërnjoftimit.E lartpërmendura vlenë edhe për personat që kanë pasë kontakte me person pozitiv me Kovid – 19 gjatë anketimit të tyre nga ana e epidemiologut nga Qendra kompetente për shëndet publik. E lartpërmendura është posaçërisht me rëndësi gjatë kontrollimit që e bën Ministria e e punëve të brendëshme dhe çdo mosgjetje e personit në adresën e dhënë inicon hapjen e procedurës adekuate për të cilën ISHSSH nuk mbanë asnjë përgjegjësie.

Publikuar në:: E paketegorizuar, Të reja