Archive for Shkurt 7th, 2022

Raport mujorë për punën e Inspektorëve shtetëror sanitar dhe shëndetësorë në segmentin mbykqyrje ndaj importit 

ISHSSH bën mbykqyrje të vazhdueshme ndaj sigurisë shëndetësore të prodhimeve kozmetike dhe sendeve të përdorimit të gjërë dhe mer mostra për analiza labaratorike, sepse vetëm prodhime të sigurta nuk shkaktojnë dëm ndaj shëndetit të njerëzve. Lojrat e fëmijëve nuk guxojnë të rrezikojnë sigurinë dhe shëndetin e tyre.

Објавено на Shkurt 7, 2022 Повеќе →