Објавено на Shkurt 8, 2022

Aktvendimet të cilat ISHSSH i jep për personat në izolim

Të nderuar,
Për informata më të detajuara për mënyrën e shkarkimit të tyre, shtypni në dritaren “Aktvendime për izolim (Kovid-19)”

Publikuar në:: E paketegorizuar, Të reja