Archive for Mars, 2022

Благодарница за Државниот санитарен и здравствен инспекторат

Благодарница за Државниот санитарен и здравствен инспекторат

Денес, 30.03.2022 година, Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја прими благодарницата од Државниот завод за статистика за исклучителен придонес во спроведувањето на Пописот на населението, домаќинствата и становите 2021 во Република Северна Македонија.

Објавено на Mars 30, 2022 Повеќе →
Небезбеден козметички производ од увоз

Prodhim kozmetik i pasigurt nga importi

Shamponi për flokë – ,,HORSETAIL shampoo prej 250ml” nga R.e Sërbisë, nuk përputhet me rregulloren për kriteret për pastërti mikrobiologjike dhe kimikie të prodhimeve kozmetike dhe metodave për kontrollim të atyre kritereve (Gazeta zyrtare e RM nr.94/10) – zmadhim i numrit të mikroorganizmave të gjallë aerob, afati i përdorimit: 07.2024. Masat e ndërmara nga ana e ISHSSH: 86 kg. të asgjësuara.

Објавено на Mars 24, 2022 Повеќе →

Informim

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për përdorimin e gjuhëve (Gazeta zyrtare e RMV nr.07.2019), Inspektorati shtetëror sanitarë dhe shëndetësorë i informom qytetarët të cilët flasin në gjuhën që flasin sëpaku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut se aktvendimet për izolim të cilat jepen për personat pozitiv me Covid -19 ose për kontakt me person pozitiv me Covid-19 , gjegjësisht aktvendimet për izolim (karantin) [...]

Објавено на Mars 10, 2022 Повеќе →