Објавено на Mars 10, 2022

Informim

Në pajtim me dispozitat e Ligjit për përdorimin e gjuhëve (Gazeta zyrtare e RMV nr.07.2019), Inspektorati shtetëror sanitarë dhe shëndetësorë i informom qytetarët të cilët flasin në gjuhën që flasin sëpaku 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut se aktvendimet për izolim të cilat jepen për personat pozitiv me Covid -19 ose për kontakt me person pozitiv me Covid-19 , gjegjësisht aktvendimet për izolim (karantin) për shkak të hyrjes në RMV pa sertifikatet e nevojshme, mund ti marin në formularin dygjuhësh, nëse drejtohen numrave vijues të telefonave ose email adresave të inspektorëve të ISHSSH varësisht nga vendi dhe adresa e izolimit:

Ред. Nr. rendor.Emri dhe mbiemriVendi i punësPozita-titulliNumri i tel.e-mail adresa
1Liljana RistovskaDrejtoriaГенерален инспектор075 268 834liljana.despotovska@zdravstvo.gov.mk
2Vesna D. NikollovskaDrejtoriaГлавен инспектор075 268 828vesna.dimitrovska@zdravstvo.gov.mk
3Liljana KocevaDrejtoriaГлавен инспектор075 268 832liljana.koceva@zdravstvo.gov.mk
4Marija TanevskaQendërВиш инспектор075 341 137marija.tanevska@zdravstvo.gov.mk
5Lulzim IdriziQendërСоветник-инспектор076 484 076lulzim.idrizi@zdravstvo.gov.mk
6Gjulferije RexhepiÇairВиш инспектор075 341 136gjylferije.rexhepi@zdravstvo.gov.mk
7Makfiret IbraimiGazi BabëВиш инспектор072 276 458makfirete.ibraimi@zdravstvo.gov.mk
8Lubica GiaçoKisella VodëВиш инспектор075 402 263ljubica.giaco@zdravstvo.gov.mk
9Dushanka BosilovskaManastirВиш инспектор075 268 817dusanka.bosilkova@zdravstvo.gov.mk
10Lençe MaksimovskaKriva PallankëВиш инспектор075 268 836lence.maksimovska@zdravstvo.gov.mk
11Agron ShabaniKumanovëСоветник-инспектор075 240 719agron.shabani@zdravstvo.gov.mk
12Branko MançevskiShtipВиш инспектор075 268 819branko.mancevski@zdravstvo.gov.mk
13Ibraim Hazari  TetovëСоветник-инспектор076 446 451ibraim.hazari@zdravstvo.gov.mk
14Neshfet NurediniGostivarСоветник-инспектор075 442 437nesvet.nuredini@zdravstvo.gov.mk
15Avgustina MijallkovaOhërВиш инспектор076 445 289avgustina.mijalkova@zdravstvo.gov.mk
16Vesna VishinovaVelesВиш инспектор075 268 835vesna.visinova@zdravstvo.gov.mk
17Verica MlladenovaStrumicëСоветник-инспектор072 912 342verica.mladenova@zdravstvo.gov.mk
18Mile ToshevNegotinë-GjevgjeliВиш инспектор075 268 837mile.tosev@zdravstvo.gov.mk
19Keti AngellkoskaPrilepСоветник-инспектор072 912 347keti.angelkoska@zdravstvo.gov.mk
Publikuar në:: E paketegorizuar, Të reja