Archive for Mars 24th, 2022

Небезбеден козметички производ од увоз

Prodhim kozmetik i pasigurt nga importi

Shamponi për flokë – ,,HORSETAIL shampoo prej 250ml” nga R.e Sërbisë, nuk përputhet me rregulloren për kriteret për pastërti mikrobiologjike dhe kimikie të prodhimeve kozmetike dhe metodave për kontrollim të atyre kritereve (Gazeta zyrtare e RM nr.94/10) – zmadhim i numrit të mikroorganizmave të gjallë aerob, afati i përdorimit: 07.2024. Masat e ndërmara nga ana e ISHSSH: 86 kg. të asgjësuara.

Објавено на Mars 24, 2022 Повеќе →