Објавено на Mars 24, 2022

Prodhim kozmetik i pasigurt nga importi

  1. Shamponi për flokë – ,,HORSETAIL shampoo prej 250ml” nga R.e Sërbisë – ,,HORSETAIL shampoo od 250ml”    nga R.e Sërbisë
  • Nuk korrespondon me Rregulloren për kriteret për pastërtinë mikrobiologjike dhe kimike të produkteve kozmetike dhe metodat e kontrollit të këtyre kritereve (Gazeta zyrtare e RM nr.94/10) – zmadhim i numrit të mikroorganizmave të gjallë aerob
  • Afati i përdorimit: 07.2024
  • Masat e ndërmara nga ana e ISHSSH: 86 kg. të asgjësuara.
Publikuar në:: Të reja