Archive for Nëntor 16th, 2023

Информација од спроведени вонредни инспекциски надзори во JЗУ Oпшта болница со проширена дејност Прилеп (одделение за гинекологија и акушерство и одделение за неонатологија), ПЗУ Д-р Моника –ординација по гинекологија и акушерство Прилеп и ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болети Скопје, за починато новороденче од Прилеп

По објавена информација во електронските медиуми за починато новороденче од Прилеп кое било породено во ЈЗУ Oпшта болница со проширена дејност Прилеп, Државниот санитарен и здравствен инспекторат преку ДСЗИ инспектори од ПО Прилеп и ПО Центар, постапувајки во рамките на своите надлежности, на ден 13, 14 и 15.11.2023год. изврши вонредни инспекциски надзори во JЗУ Oпшта […]

Објавено на Nëntor 16, 2023 Повеќе →