Archive for Nëntor 20th, 2023

Informim

Државниот санитарен и здравствен инспекторат ги известрува сите правни и физички лица дека на 14.11.2023год. во Службен весник на Република Северна Македонија бр.240/2023год. излезен е новиот Правилник за начинот на пресметување и висината на трошоците на инспекцискиот надзор во постапки поведени  по барање на странка кој стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето […]

Објавено на Nëntor 20, 2023 Повеќе →
Развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите

Развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите

Во рамките на Експертската поддршка за развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите, поддржана од канцеларијата на Светската здравствена организација, Скопје во периодот од 14-17.11.2023 година, во Хотел Александар Палас, се одржа работилница за намалување на ризиците од несакани случувања  во здравствените установи од аспект на интрахоспитални инфекции, давање на лекови, трансфузија […]

Објавено на Nëntor 20, 2023 Повеќе →