Објавено на Janar 4, 2024

Известување  за втор и трет примерок на земени мостри за лабораториско тестирање

Сите субјекти кои вршат промет (увоз/промет на мало) со детски играчки и козметички производи, а биле предмет на инспекциски надзор  во текот на 2023 година, да се обратат во подрачното одеделение на Државниот санитарен и здравствен инспекторат каде е воден предметот  со цел да го подигнат вториот и третиот примерок-мостра од производот кој во текот на постапката е земен за лабораториско тестирање.

При вршење на инспекциски надзор инспекторот е овластен да земе примерок за испитување на здравствена исправност на козметички производи, детски играчки и предмети за општа употреба . Мострите се земени , означени  и запакувани согласно чл.29-а од Законот за санитарна и здравствена инспекција. Примероците -мостри  кои нема да бидат подигнати од увозниците или од претставник на правни и физички лица кои вршат промет со детски играчки или козметички производи ќе бидат предадени  на социјални установи во Република Северна Македонија.

Publikuar në:: E paketegorizuar, Të reja