Објавено на Shkurt 6, 2024

Поништени небезбедни козметички  производи 

На ден 26.01.2024 година на градска депонија во Крива Паланка во присуство на Државен санитарен и здравствен инспектор извршено е поништување на небезбедни козметички производи најдени во промет.

Вид на производи:шампони за коса

Вид на небезбедност : поминат рок на употреба и несоодветни означувања без податок за датум на производство.

Количина :70 броја ( 26,8 литри)

Земја на потекло : Р. Турција и Р. Бугарија.

Publikuar në:: E paketegorizuar, Të reja