Archive for Shkurt 9th, 2024

Воспоставување на нов национален едношалтерски систем

Воспоставување на нов национален едношалтерски систем

На ден 7 февруари 2024 година (среда) во хотелот Double Tree Hilton (Скопје) се оддржа настан посветен на подигање на свеста за значењето од воспоставувањето на Националниот едношалтерски систем во организација на Царинската управа како координатор и носител на активностите поврзани со воспоставувањето на Националниот едношалтерски ситем (НЕС) Целта на овој настан беше да се запознаат сите присутни со новиот Национален едношалтерски систем, неговите цели, функционалности и придобивките […]

Објавено на Shkurt 9, 2024 Повеќе →