Archive for Prill, 2024

Работилница за развој на акциски план за подобрување на лабораторискиот и епидемиолошки надзор на две приоритетни болести (Ханта-вирус и Конго-кримска хеморагична треска)

Работилница за развој на акциски план за подобрување на лабораторискиот и епидемиолошки надзор на две приоритетни болести (Ханта-вирус и Конго-кримска хеморагична треска)

Од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, Др.Изеир Илази и Др. Викторија Стојановска земаа учество во Работилница за развој на акциски план за подобрување на лабораторискиот и епидемиолошки надзор на две приоритетни болести (Ханта-вирус и Конго-кримска хеморагична треска),која се одржа во периодот од 3-5 Април 2024 година во Скопје под покровителство на Светска здравствена организација. СЗО […]

Објавено на Prill 11, 2024 Повеќе →
АКЦИJA – ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИ НАД БЕЗБЕДНОСТ НА   КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ  ВО ПРОМЕТ – ФЕВРУАРИ 2024 година

АКЦИJA – ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОРИ НАД БЕЗБЕДНОСТ НА   КОЗМЕТИЧКИ ПРОИЗВОДИ  ВО ПРОМЕТ – ФЕВРУАРИ 2024 година

Во текот на февруари  2024 година Државниот санитарен и здравствен инспекторат ја реализираше првата  акција за  2024 година  – инспекциски надзори кај субјекти на надзор  кои вршат промет со козметички производи,  со земање на примероци  за лабораториско тестирање доставени до ЈЗУ Институт за Јавно здравје во  Скопје. Инспекциските надзори се спроведени   од 19 до 23  […]

Објавено на Prill 11, 2024 Повеќе →