Archive for Maj, 2024

Симулациска вежба за ригорозно тестирање на акциониот план за можната појава на хеморагична треска во Северна Македонија

Симулациска вежба за ригорозно тестирање на акциониот план за можната појава на хеморагична треска во Северна Македонија

Кримско-Конго и Хантавирусна хеморагична треска со бубрежен синдром од страна на (WHO) СЗО како претставници од ДСЗИ присутни беа Др. Изеир Иљази и др. Викторија Стојаноска.  Главните цели на оваа уникатна вежба беа да се оцени ефективноста на планот и да се идентификуваат и надминат потенцијалните недостатоци, слабости и предизвици.  Дополнително, симулацијата имаше за цел […]

Објавено на Maj 25, 2024 Повеќе →