Furnizime publike

 

Procedura për zbatimin e furnizimeve publike në ISHSSH

Јавни набавки за 2023 година:

Furnizime të planifikuara

Konkurse të shpallura

Marveshje të lidhura

Marveshje të realizuara


Архива на јавни набавки