Nëpunësi zyrtarë për ndërmjetësim me informacione

Emri dhe mbiemri: Осман Халими

Vendi i punës: Këshilltarë për punësime dhe mobilitet në shërbimin shtetërorë

Adresa e postës: Rruga Divizioni i 50 numër 14, 1000 Shkup

Posta elektronike për pranim të fletparaqitjeve: osman.halimi@zdravstvo.gov.mk

Телефон за контакт: 075 237 526