Nëpunësi zyrtarë për ndërmjetësim me informacione

Emri dhe mbiemri: Çedomir Stefanovski

Vendi i punës: Bashkëpuntor më i ri për punë juridike dhe administrative në sektorin për punë juridike dhe punë arhivore dhe administrative

Adresa e postës: Rruga Divizioni i 50 numër 14, 1000 Shkup

Posta elektronike për pranim të fletparaqitjeve: cedomir.stefanoski@zdravstvo.gov.mk