Tag: featured

Информација  за спроведени вонредни инспекциски надзори во  врска со лекување и третман на почината родилка од Делчево

Информација  за спроведени вонредни инспекциски надзори во  врска со лекување и третман на почината родилка од Делчево

На ден 28.12.2023 и 29.12.2023 година извршен е вонреден инспескциски надзор во ЈЗУ Клиничка болница Штип  и ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ – ОЕ КАРИЛ  Скопје во врска со лекувањето и третманот на родилката С.С од Делчево при што  согласно надлежностите на Државниот санитарен и здравствен инспекторат од увидот во медицинската еиденција и документација е констатирано […]

Објавено на декември 29, 2023 Повеќе →

Информација за надзор над безбедност на козметички производи, детски играчки и предмети за општа употреба во промет за 2023 год.

Државниот санитарен и здравствен инспекторат во областа на санитарно-хиегиенската и епидемиолошката заштита врши надзор особено над безбедност на детските играчки, козметичките производи и определени предмети што при употреба доаѓаат во непосреден допир со кожа и слузница, согласно  член 4 став 1 точка 2 од Законот за санитарна и здравствена инспекција (Сл. весник на РМ бр.71/06…83/18), […]

Објавено на декември 23, 2023 Повеќе →
Почитувани граѓани

Почитувани граѓани

Државниот санитарен и здравствен инспекторат Ве известува дека на ден 29.11.2023 година работното време ќе биде од 7:30-12:00 часот, додека на ден 30.11.2023 година ќе биде неработен ден. Оваа одлука е донесена на 199 седница на Владата на Република Северна Македонија а се однесува на 30-тиот Министерски состанок на ОБСЕ во организација на Министерство на […]

Објавено на декември 21, 2023 Повеќе →
ПРОЦЕНА НА ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ИНДЕКСОТ НА ОТВОРЕНОСТ

ПРОЦЕНА НА ДОБРОТО ВЛАДЕЕЊЕ НА ИЗВРШНАТА ВЛАСТ ВО СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА И ВО РЕГИОНОТ ПРЕКУ ИНДЕКСОТ НА ОТВОРЕНОСТ

Публикацијата е подготвена од Фондацијата Метаморфозис во рамките на проект финансиран од Национална Фондација за демократија  (NED) и Фондација Отворено општество Македонија. Истражувањето е спроведено во периодот од март до јуни 2023 година. Примерокот на аргетирани институции се состои од вкупно 36 институции, вклучувајќи ги Владата/Генералниот секретаријат, 16 министерства и 19 случајно избрани извршни органи во состав […]

Објавено на декември 15, 2023 Повеќе →

Известување

Државниот санитарен и здравствен инспекторат ги известрува сите правни и физички лица дека на 14.11.2023год. во Службен весник на Република Северна Македонија бр.240/2023год. излезен е новиот Правилник за начинот на пресметување и висината на трошоците на инспекцискиот надзор во постапки поведени  по барање на странка кој стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето […]

Објавено на ноември 20, 2023 Повеќе →
Развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите

Развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите

Во рамките на Експертската поддршка за развој и имплементација на активности за јакнење на капацитетите во областа на безбедност на пациентите, поддржана од канцеларијата на Светската здравствена организација, Скопје во периодот од 14-17.11.2023 година, во Хотел Александар Палас, се одржа работилница за намалување на ризиците од несакани случувања  во здравствените установи од аспект на интрахоспитални инфекции, давање на лекови, трансфузија […]

Објавено на ноември 20, 2023 Повеќе →

Информација од спроведени вонредни инспекциски надзори во JЗУ Oпшта болница со проширена дејност Прилеп (одделение за гинекологија и акушерство и одделение за неонатологија), ПЗУ Д-р Моника –ординација по гинекологија и акушерство Прилеп и ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болети Скопје, за починато новороденче од Прилеп

По објавена информација во електронските медиуми за починато новороденче од Прилеп кое било породено во ЈЗУ Oпшта болница со проширена дејност Прилеп, Државниот санитарен и здравствен инспекторат преку ДСЗИ инспектори од ПО Прилеп и ПО Центар, постапувајки во рамките на своите надлежности, на ден 13, 14 и 15.11.2023год. изврши вонредни инспекциски надзори во JЗУ Oпшта […]

Објавено на ноември 16, 2023 Повеќе →
На ден 14.11.2023 година Државниот санитарен и здравствен инспекторат организираше работна средба на тема: Улогата и надлежностите на ДСЗИ во интерес на зголемување на транспарентноста на информациите за заштита на потрошувачите

На ден 14.11.2023 година Државниот санитарен и здравствен инспекторат организираше работна средба на тема: Улогата и надлежностите на ДСЗИ во интерес на зголемување на транспарентноста на информациите за заштита на потрошувачите

На предлог на Министерството за економија, Владата на Република Северна Македонија донесува Годишна програма за заштита на потрошувачите, согласно  членот 170 од Законот за заштита на потрошувачите. Со програмата се утврдуваат основните цели на политиката за заштита на потрошувачите, мерките и активностите за промоција и информирање на потрошувачите, советување и  едукација.  Имајки во предвид дека Државниот санитарен и здравствен […]

Објавено на ноември 15, 2023 Повеќе →
Државниот санитарен и здравствен инспекторат доби Плакета 

Државниот санитарен и здравствен инспекторат доби Плакета 

На ден 13.11.2023 година, ЈЗУ Специјализирана болница за геријатриска и палијативна медицина ,,13 Ноември “- Скопје, прослави 65 години грижа и унапредување на здравствената и социјалната заштита на старите лица. Државниот санитарен и здравствен инспекторат изразува Благодарност на Директорката Д-р.Салија Љатиф Петрушовска  и тимот на здравствени работници и соработници за честа  и вниманието, за доделување […]

Објавено на ноември 14, 2023 Повеќе →
Вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

Вонреден инспекциски надзор во училишта на територија  на Општина Карпош по добиена пријава за појава на заболувања кај ученици предизвикано од Salmonella

На ден 08.11.2023 год. од страна на Државниот санитарен и здравствен инспекторат спроведен е вонреден инспекциски надзор во објект – централен магацин со кој стопанисува ДПТУ „Ванила фуд„ – ДООЕЛ Скопје  од каде се снабдуваат  со прехранбени продукти кујните во училиштата на територија на Општина Карпош како и во кујните на  училиштата : ООУ „Димо […]

Објавено на ноември 10, 2023 Повеќе →